Home Щастието е в теб Точка на привличане
Точка на привличане
Написано от izneviara.com   

Точка на привличанеЕто едно място, от което почнах преди време, когато ми беше още много трудно и много страдах (Естер Хикс):

Всичко, към което насочиш вниманието си те кара да излъчиш вибрация, а вибрациите, които излъчваш са твоето искане, което пък е твоята точка на привличане.
Ако има нещо, което желаеш и в момента нямаш, трябва само да насочиш вниманието си към него и според „Закона за привличането” то ще дойде при теб, защото докато мислиш за предмета или преживяването, което желаеш, ти излъчваш вибрация и тогава, според Закона точно този предмет или преживяване трябва да дойде при теб.
Ако обаче има нещо, което желаеш, което все още не е дошло при теб и ти насочиш вниманието си към факта, че него го няма, тогава „Законът за привличането” ще продължава да откликва на тази вибрация на нямане и ти ще продължиш да нямаш, онова, което искаш. Такъв е Законът.”

Така е. Изпробвах го лично. Действа гарантирано и в двете посоки:) Има някои уловки, но ще оставя да ги откриете сами, защото така ще ви е по-интересно... Пък и няма да ми повярвате, ако просто ви го кажа, нали?

“Като обръщаш внимание на онова, което чувстваш, лесно можеш да разбереш дали насочваш вниманието си към онова, което желаеш или към неговото отсъствие. Когато мислите ти вибрационно съвпадат с твоето желание се чувстваш добре - гамата на емоциите ти се състои от задоволство, очакване, нетърпение и радост. Но ако насочваш вниманието си към отсъствието на онова, което желаеш, диапазонът на емоциите ти ще се състои от чувства на песимизъм, притеснение, обезсърчаване, гняв, несигурност и депресия.

Получаваш това, за което мислиш независимо дали го искаш.
По силата на Вселенския Закон на привличането ти привличаш към себе си есенцията на онова, което преобладава в мислите ти. Ако нещата, които искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване ги отразява. По същия начин, ако нещата, които не искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване отразява тях.

Когато мислиш за нещо, ти сякаш планираш бъдещо събитие. Когато си благодарен, ти планираш. Когато се тревожиш, ти планираш. (Тревогата е използване на въображението за създаване на нещо, което не искаш.)

Всяка мисъл, всяка идея, всяко Същество и всяко нещо са изградени от вибрации и когато съсредоточиш вниманието си върху нещо, дори и за кратък период от време, вибрацията на твоето Същество започва да отразява вибрацията на онова, към което насочваш вниманието си. Колкото повече мислиш за него, толкова повече това, което му е сродно е привлечено към теб. Този процес ще продължава да се усилва до момента, в който излъчиш различна вибрация. И когато го направиш започваш да привличаш неща, които съвпадат с новата вибрация.

Когато разбереш Закона за привличането, никога няма да си изненадан от онова, което се появява в твоето преживяване, защото ще осъзнаваш, че именно ти си го поканил чрез собствения си мисловен процес. Нищо не може да се появи в житейското ти преживяване, без ти да си го поканил с мисълта си.

Лесно е да разбереш този мощен Закон на привличането, защото той няма изключения.. Когато разбереш, че получаваш това, за което мислиш и което е също толкова важно, когато осъзнаваш какво мислиш, тогава си в позиция да упражняваш пълен контрол над собственото си преживяване.

Колко са големи разликите във вибрациите?
Ще ти дадем няколко примера. Има много голяма вибрационна разлика между твоите мисли на това как¬во харесваш в партньора си и мислите ти за това какво би искал да се промени в него. И връзката ти с твоя партньор отразява без изключение онова, което взема превес в мислите ти. Макар и направено несъзнателно ти буквално си измислил връзката и си я превърнал в реалност.

Желанието ти за по-добро финансово състояние не може да се сбъдне, ако често чувстваш завист към доброто материално положение на съседа си, защото вибрацията на желанието ти и вибрацията на завистта са различни.

Разбирането на вибрационната ти природа ще даде възможност лесно и съзнателно да създаваш собствената си реалност. И с времето и практиката ще откриеш, че всяко желание, което имаш, лесно може да бъде реализирано, защото няма нищо, което не можеш да бъдеш, да правиш или да имаш.

 

Ти си в идеалното положение, от което да стигнеш оттук дотам.
Нищо не трябва да се променя в твоето обкръжение или в обстоятелствата около теб, за да започнеш преднамерено да ползваш връзката си с Потока на Благоденствието. Може да си в затвора, може да са ти поставили диагноза с неизлечима болест, може да си изправен пред фалит или да си в процес на развод. Въпреки това, ти си в идеалното положение да започнеш веднага. Искаме също така да разбереш, че това не изисква много време, защото е необходимо само да разбираш Универсалните закони и да си решен да се движиш към състояние на допускане.

Когато постигнеш по-голямо изравняване с някоя мисъл, започваш да усещаш емоции, които показват твоята повишена или понижена степен на настройка към Източника ти. С други думи, като насочваш по-голяма част от вниманието си към даден въпрос емоционалното ти отчитане на хармонични отношения или дисхармонични отношения с истинската ти същност става по-ясно. Ако обектът на вниманието ти е настроен към това, което Източникът на твоето Същество знае, ще почувстваш хармонията на мислите си под формата на положителни емоции. Но ако обектът на вниманието ти не е настроен към това, което Източникът ти знае, ще почувстваш дисхармонията на мислите си под формата на отрицателни емоции.

Тъй като това е Вселена, основана на привличането, няма такова нещо като изключване. Всичко работи на принципа на включването. Затова, когато видиш нещо, което би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като го повикаш с цялото си същество, ти го включваш в своето преживяване. Но когато видиш нещо, което не би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като се стремиш с цялото си същество да го отхвърлиш, ти включваш и него в своето преживяване. Ти не го каниш със стремежа да го повикаш и не го изключваш със стремежа да го отхвърлиш, защото в тази Вселена, основана на привличането, няма изключване. Съсредоточаването ти е поканата. Вниманието ти е поканата.

Използвай емоциите си, за да намериш пътя към Благоденствието.
Когато мисълта е в хармония с истинската ти същност, ти усещаш хармония във физическото си тяло: чувствата на радост, любов и лекота са примери за ази настройка. Но когато мислите ти са в дисхармония с истинската ти същност, ти усещаш дисхармония във физическото си тяло. Депресията, страха и чувството на ограниченост са примери за липса на настройка.

Докато осъзнаваш, по-ясно какво не искаш във връзка с дадена ситуация, онова което искаш, не може да дойде при теб. С други думи, ако мислиш предимно за красивата си нова кола, тя неотклонно се приближава към теб, но ако мислиш основно за често повреждащата се кола, която притежаваш в момента, новата ти кола не може да се придвижи към теб.

Когато разбереш, че мислите ти представляват твоята точка на привличане и че начинът, по който се чувстваш показва нивото ти на допускане или съпротивление, тогава ще държиш ключа към създаването на всичко, което желаеш.

Не е възможно непрекъснато да изпитваш положителна емоция за нещо и то да се провали, точно както не е възможно непрекъснато да се чувстваш зле за нещо, а то да приключи добре, защото начинът, по който се чувсваш ти показва дали допускаш естественото си Благоденствие или не.

При съсредоточаването на Творческата Енергия трябва да вземеш предвид два фактора: първо - силата, интензивността и скоростта на Енергията и второ - собственото ти ниво да допускане или съпротивление. Първият фактор зависи от времето, което си прекарал в обмисляне на желанието си и колко конкретно е то. С други думи, когато от дълго време искаш нещо, притегателната ти сила е много по-голяма, отколкото ако днес за пръв път си го помислил. Също така, когато си мислил известно време и си преживял контраст, който ти е помогнал да го определиш по-точно, желанието ти го извиква към теб с още по-голяма сила. Когато едно желание достигне такава сила, интензивност или скорост, за тебе е съвсем лесно да почувстваш как се справяш с втория фактор на допускане или съпротивление.

Когато дълго време си се съсредоточавал върху дадена тема, с което си предизвикал нейното вибрационно активиране, в теб тя се превръща в обичайна или доминантна мисъл и тогава нещата, които съвпадат с нея, ще започнат да се проявяват. По същия начин, по който към първоначалната ти мисъл са се присъединили други, които съвпадат с нея, сега неща които съвпадат с доминантната ти мисъл ще започнат да се появяват в твоето преживяване: статии в списания, разговори с приятели, лични наблюдения и т.н. Процесът на привличане ще стане съвсем очевиден. Когато съсредоточеното ти внимание е активирало доминантна вибрация в достатъчно голяма степен в теб, нещата, желани или нежелани, ще започнат да си проправят път в личното ти преживяване. Такъв е Законът.

Всичко, към което насочиш вниманието си, ще се превърне в твоя "истина". Според Закона за привличането така трябва да се случи. Твоят живот, както и животът на всички останали, е просто отражение на преобладаващите ти мисли. Това правило няма изключения.”

"Но чия "истина" е истинската Истина?"
С достатъчно внимание есенцията на всичко, за което мислиш след време ще се прояви физически. И тогава, когато другите наблюдават твоето физическо проявление, чрез вниманието, което му отдават, те му помагат да се разшири. И след време това проявление, независимо дали е било желано или не, бива наречено "Истина".

Искаме да разбереш, че имаш пълен контрол над убежденията, до които достигаш. Искаме да разбереш също колко невероятно ценно е съзнателно да изграждаш собствените си убеждения. Защото когато очакваш нещо, то ще дойде. Подробностите може да се различават, но вибрационната есенция винаги съвпада точно."

Към всичко казано по-горе мога да добавя нещо важно: "Никога не изпробвайте тази практика върху други хора!" Темата е наистина много дълга, но просто ми повярвайте - използването й винаги ще се върне при вас като бумеранг. Употребата следва да е екологична.

 

 

 

Коментари 

 
0 #3 Desi 2014-11-10 13:09
Не съм напълно съгласна, има много неща които не зависят от нас и не можем да контролираме
 
 
0 #2 Катерина 2013-09-09 13:46
Тотални глупости...
 
 
+1 #1 Ioanna 2011-12-28 12:43
В какъв смисъл да не го ползваме върху други хора? Ами ако сме влюбени в даден човек,но той ни не ни приема по този начин,а ние мислим нон стоп за връзка с дадения човек...?
 
Изневяра.com 2010-2020. Помощ при изневяра, признаци за изневяра, причини за изневярата, даване на втори шанс след изневяра, начини да преодолеем изневярата и отново да заживеем щастливо.